เจตจํานงของแบรนด์ มุ่งมั่นสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

UNILEVER LIFE


ท่ามกลางวิกฤต เราคือ
โอกาส
   ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ไวรัสระบาด คนถูกเลิกจ้างงาน แต่ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองไทย เกือบ 100 ปี ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาเป็นคู่ค้าโดยใช้ช่องทางออนไลน์&ออฟไลน์ เพียงคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเอง และศึกษาอย่างท่องแท้  มาร่วมพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส
 

LIVE OUR PURPOSE
เจตจํานงของแบรนด์มุ่งมั่นสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

 
  จากสบู่ซันไลท์ก้อนแรกที่กําเนิดขึ้นด้วยเจตจํานง ที่จะส่งเสริมสุขอนามัยของผู้คนในยุควิคตอเรีย วันนี้หัวใจสําคัญในการทําธุรกิจของยูนิลีเวอร์ มุ่งมั่นส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภค แนวคิดนี้ได้รับการต่อยอดด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ ความงามและสุขภาพระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อ ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ด้วยแพลตฟอร์มเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurial LIFE Platform ที่เปิดโอกาสกว้างให้ทุกคน
 

LOVE PEOPLE & PLANET
รักชีวิต รักษ์โลก ส่งต่อโลกที่สดใสให้คนรุ่นต่อไป
 
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่โดดเด่นของ ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ มอบประสบการณ์ที่ดีเลิศให้กับผู้บริโภค สร้างเสริมสุขภาพ เติมความมั่นใจ และรังสรรค์ผลลัพธ์ ที่น่าประทับใจ เราดําเนินธุรกิจด้วยเข็มทิศของแผนการ ดํารงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ เพื่อเป้าหมาย ลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่ง ปรับปรุง สุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชากรพันล้านคนให้ดีขึ้น และส่งต่อโลกสีเขียวสดใส ให้กับคนรุ่นต่อๆไป
 

LEARN TO GROW
เปลี่ยนชีวิตด้วยการเรียนรู้


  เพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ จึงจัดตั้ง ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ เลิร์นนิ่ง สตูดิโอ (Unilever Life Learning Studio) จับมือกับพันธมิตรหลายสาขา มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนเติบโตผ่านการเรียนรู้ ทั้งด้านแนวคิดธุรกิจ พัฒนาความเป็นผู้นํา เท่าทันความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะการใช้ ชีวิตแบบครบมิติ ด้วยคอร์สที่เติมเต็ม ความรู้แบบ 360 องศา ผ่านทั้งระบบ ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเปิดให้ทั้ง สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้
 

ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามระดับพรีเมียม ของยูนิลีเวอร์ ผ่านแพลตฟอร์มการเป็นเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurial LIFE Platform ที่สะดวก รวดเร็ว ง่าย ในที่เดียว และรับผลตอบแทนในหลากหลายรูปแบบ